مشخصات فردی و زندگینامه
نام:علی اکبر
نام خانوادگی:صمدی
شهرت:صمدی شاه آباد
پست الکترونیک:samade113@noavar.com
نخصص ها:فقه و اصول ، تبلیغ

زندگی نامه

در سال 1352 وارد حوزه علیمه یزد شدم پس از گذراندن مقدمات و مقداری از سطح در سال 1358 به حوزه علمیه قم مشرف شدم و نزد اساتید ذکر شده بهره مند شدم. از آنجا که از ابتدا به امر منبر و تبلیغ علاقه زیادی داشتم به این امر مقدس روی آموردم که به لطف خداوند در این زمینه موفق بودم به گونه ای که در شهرهای مختلف کشور منبر رفته و می روم و گاهی ایام تبلیغی را از یکسال قبل وعده می دهم . در قم نیز در بیوت رهبری ، آیت الله فاضل و مکارم نیز گاهی منبر رفته و می روم 0 سفرهایی به خارج از کشور مثل امارات بحرین جهت تبلیغ رفته ام0 سفرهایی از طرف بعثه مقام معظم رهبری به عربستان و سوریه جهت تبلیغ رفته ام . در کار تالیف نیز علاقه دارم که تا کنو 5 جلد کتاب و ده ها مقاله نوشته ام و تالیفاتی نیز در دست دارم