نقش دوستان در سرنوشت انسان
40 بازدید
ناشر: انتشارات مسجد مقدس جمکران
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در رابطه با نقش دوستان در سعادت و شقاوت انسان و اهمیت دوست و انتخاب آن از دیدگاه معصومین علیهم السلام ، آداب دوستی، آفات دوستی، همچنین حقوق دوستان